Zoeken door alles

Geernoutstraat

Geernout of Gernout, baas van de beer Wisselau uit het raadselachtige Van den bere Wisselau, een fragment van een dertiende-eeuwse Middelnederlandse Karelroman.

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992

Wijk: Schothorst

Loop: Balladelaan - Flericpad