Zoeken door alles

De Geer

Genoemd naar een onlangs afgebrande boerderij, die in 1692 voor het eerst in de bronnen voorkomt. Thans staat in de directe omgeving de brandweerkazerne (hoek De Stinse/Het Klinket).

Raadsbesluit nr. 48 van 25 februari 1986

Wijk: Hoogland

Loop: De Vier Akkers - Het Fortuyn