Zoeken door alles

Gasthuislaan

Tot 1914 bekend onder de naam Grote Gasthuislaan. Hoewel de huidige weg naar het ziekenhuis voert, heeft de naam daar niets mee te maken. De naam van de laan gaat terug op het landbezit dat het St. Pietersgasthuis hier al in de middeleeuwen verwierf. Tot in de negentiende eeuw meestal Gasthuissteeg genoemd. Komt al voor op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1570).

Aanvankelijk liep deze laan van de Johan Karmanhof naar de Ringweg-Dorrestein. Bij B & W besluit nr. 1273520 van 23 december 2003 is het beloop gewijzigd in het huidige beloop.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Vermeerkwartier

Loop: Arnhemseweg - Ringweg-Dorrestein