Zoeken door alles

Ganzenstraat

Vogels behorend tot de familie Eendachtigen. Hun snavel is even lang als de rest van de kop. Hun voedsel is vnl. plantaardig: gras, graan, kool e.d. Sommige soorten eten echter ook insecten, schelpdieren en kleine gewervelde dieren.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Zangvogelweg - Trekvogelweg