Zoeken door alles

Gangboord

Smal pand langs de gehele buitenkant van een schip.

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992

Wijk: Kattenbroek

Loop: Reling - Ogierpad no-waarts