Zoeken door alles

Ganeloenhof

De verrader in het Roelandslied (elfde eeuw); ook wel Ganelon geheten. Hij zorgt ervoor dat Roeland de achterhoede aanvoert die door de Saracenen genadeloos worden afgeslacht

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Ros Beiaartpad - Ogierpad