Zoeken door alles

Gageldonk

Naam van een gehucht in Noord-Brabant, tegenwoordig gemeente Breda.

Raadsbesluit nr. 89 van 24 april 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Bedekte Weg - Stille Steeg West