Zoeken door alles

Fuutstraat

Vogel uit de familie van de Fuutachtigen. Er zijn circa twintig soorten. In onze streken komen vijf soorten voor.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Albatrosstraat - Ganzenstraat