Zoeken door alles

Friesestraat

Provincie van Nederland. Deze naam werd al eerder gebruikt, maar de oorspronkelijke straat, in het gebied Puntenburg, is verdwenen; de naam keerde formeel op 3 oktober 2000 (B&W-besluit nr. 334202) op een andere plaats terug; de eerste huizen verschenen in 2003.

Raadsbesluit nr. 326 van 18 mei 1920

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Puntenburgerlaan - Amsterdamseweg