Zoeken door alles

Frans Halsstraat

Frans Hals, 1580/4-1666, Nederlands portret- en genreschilder. Hij wordt tot de grote schilders van de zeventiende eeuw gerekend.
Deze straat tussen Woestijgerweg en Leusderweg droeg tot 21 december 1928 de naam Dievenweg; de naam werd op verzoek van de bewoners vanwege de slechte klank gewijzigd. De Dievenweg, die al in de zeventiende eeuw wordt genoemd, liep oorspronkelijk door via het tracé van de Vondellaan naar de Galgenberg; dit verloop werd met de aanleg van de kazerne doorbroken. De naam hangt mogelijk samen met deze berg, waar de lijken van op de Hof geëxecuteerde dieven en andere criminelen werden opgehangen

Raadsbesluit nr. 606 van 8 oktober 1918

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Leusderweg - Gerard Doustraat