Zoeken door alles

Fortranweg

Samentrekking van FORmula TRANslator; naam van de oudste hogere programmeertaal, ontwikkeld in de periode 1954-1958 en ontworpen voor de programmering van natuurwetenschappelijke rekenproblemen.

Raadsbesluit nr. 101 van 23 april 1985

Wijk: De Hoef

Loop: Basicweg - Basicweg n-z waarts