Zoeken door alles

Flericpad

Fleric of Fledric, in een Oudfrans chanson de geste broer van Widukind, leider van het Saksische verzet tegen Karel de Grote, (ca. 1200).

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992

Wijk: Schothorst-Zuid

Loop: Kanaalweg - Paladijnenweg