Zoeken door alles

Firapeelstraat

Naam van het luipaard in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaarde.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst-Zuid

Loop: Holkerweg - Koning Nobelpad