Zoeken door alles

Fazantenstraat

Vogel uit de familie van de hoendervogels. Behalve de echte fazanten worden ook de pauwen en de kip tot deze familie gerekend. Bij alle fazanten zijn de mannetjes het fraaist getekend. Maakte voordien deel uit van de Liendertseweg die oorspronkelijk dus een ander beloop had.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Kwartelstraat - Liendertseweg