Zoeken door alles

Eva Bonheurstraat

Titel van een gelijknamig toneelstuk van Herman Heijermans 1864-1924. Voor het eerst opgevoerd in 1916.

Raadsbesluit nr. 55 van 29 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Kattenbroekerweg - Balladelaan