Zoeken door alles

Esdoornlaan

Ook wel ahorn, naam van een boom uit de Esdoornfamilie, met ca. 150 soorten, die voorkomen op het hele noordelijk halfrond. De grootste soortenrijkdom vindt men in de Himalaja, China en Japan. De meeste soorten horen thuis in de bergen. In Nederland komt de gewone esdoorn voor, die vaak als laan boom is aangeplant. Aanvankelijk was deze weg bekend onder de naam Esdoornstraat (rb. van de gemeente Hoogland van 12 februari 1964). De naam is na de samenvoeging van Hoogland en Amersfoort gewijzigd om verwarring te voorkomen.

Raadsbesluit nr. 635 van 27 november 1979

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Bosserdijk