Zoeken door alles

Engweg

De eng is in het algemeen het centraal gelegen gemeenschappelijk bezeten bouwland van een nederzetting, vaak opgehoogd met mest en plaggen. Onder Hoogland wordt met deze term echter het bouwland bij de boerderij bedoeld.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Kerklaan - Sportlaan