Zoeken door alles

Emiclaerseweg

De naam Emiclaer gaat terug op de maalschap (markegenootschap) van Wede en Emiclaer die voor het eerst in 1282 wordt genoemd. Bovendien verwijst Emiclaer naar het gerecht (te vergelijken met de tegenwoordige gemeente) dat toen al bestond. In beperktere zin tenslotte slaat de naam op de hoeve Emiclaer, die tot de maalschap behoorde. De weg liep oorspronkelijk door tot de Heideweg (waar deze tegenwoordig Karrespoor heet); ter plaatse is een klein stukje van de oude weg behouden gebleven, dat bij rb. nr. 153 van 27 augustus 1991 aan het Karrespoor werd toegevoegd. Het gedeelte van de weg dat aansluit op de Schothorsterlaan heette tot 19 juni 1962 (rb. van de gemeente Hoogland) Kockboersteeg.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Zielhorst

Loop: Schothorsterlaan - Dudokstraat