Zoeken door alles

Eindweg

De weg die voert naar het einde van de toenmalige gemeente Hoogland bij de grens met Nijkerk. Liep oorspronkelijk door tot de Scheidingsweg, loopt tegenwoordig dood op de Boerderijenboulevard (B&W-besluit nr. 1749280 van 7 juni 2005).

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Holleweg - Van Donkelaarstraat w-waarts