Zoeken door alles

Efeze

Efeze of Efese, in de oudheid een belangrijke Ionische stad aan de westkust van Klein-Azië, gesticht in de elfde eeuw v. C. De stad is sinds 1869 gedeeltelijk opgegraven.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: Karnak - Babylon n-waarts