Zoeken door alles

Eendenkroos

Huidige officiële spelling eendekroos; drijvende waterplant met hangende wortels. Te vinden in stilstaand water, zij kunnen de oppervlakte geheel bedekken.

B&W-mandaat nr B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Gele Plomp - Kikkerbeet