Zoeken door alles

De Dynamo

Een dynamo of generator is een elektrische machine die mechanische energie omzet in elektrische energie, daarbij gebruik makend van het principe van magnetische inductie.

B&W-besluit nr. 1074892 van 27 mei 2003

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Rustenburgerweg - Koerierstersweg