Zoeken door alles

Het Duin

Een al dan niet begroeide heuvel of heuvelrug opgebouwd uit door de wind aangevoerd zand. De hier gebruikte metafoor is Heuvel, glooiend landschap.

Raadsbesluit nr. 115 van 25 juni 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Dopheide - Dopheide n-z