Zoeken door alles

Dudokstraat

Willem Marinus Dudok, 1884-1974, Nederlands architect; werd na een korte loopbaan als genie-officier in 1913 adjunct-directeur Gemeentewerken van Leiden en in 1915 directeur Publieke Werken te Hilversum. In die functie bouwde hij veel scholen en huizen. Zijn bekendste werk is het Hilversumse raadhuis (1932), waarmee hij internationaal doorbrak.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Vitruviusstraat - J.j.p. Oudpad