Zoeken door alles

Ds. Posthumus Meijjesweg

Ds. Willem Posthumus Meijjes, 1881-1947, Hooglands nederlands hervormd predikant 1934-1946. Zette zich in voor de restauratie van kerk en pastorie. Hij herbergde daar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers. Eerder was deze weg een deel van de Heideweg.

Raadsbesluit nr. 206 van 29 oktober 1991

Wijk: Hoogland

Loop: Rustenburgerweg - Koerierstersweg