Zoeken door alles

Dreyershofje

Gebouwd in de jaren 1936-1937 en genoemd naar de achttiende-eeuwse tabakshandelaar Turbanus Emanuel Dreyer en diens zoon Maurits; beiden bezaten percelen in dit gebied in eigendom.

Raadsbesluit Nr. 112 van 1 maart 1938

Wijk: Binnenstad

Loop: Teut - De Schutspatroon n-waarts