Zoeken door alles

Dorresteinseweg

Genoemd naar de hoeve Dorrestein, die al in 1564 bestond. Deze ligt aan de noordzijde van de Lockhorsterweg, oostelijk van de spoorlijn (sinds de aanleg van de rijksweg op Leusdens grondgebied).
Bij het besluit van 1923 werd de naam steeg gewijzigd in weg. Oorspronkelijk liep deze weg door tot aan de Hendrik van Viandenstraat; het daar gelegen deel ging op in de Vermeerstraat; ter hoogte van de tegenwoordige Neuhuysstraat passeerde de weg de Gasthuislaan. Het gedeelte voorbij de Gasthuislaan werd op een plattegrond uit 1909 Zandweg naar Lokhorst genoemd.

Raadsbesluit nr. 663 van 6 november 1923

Wijk: Vermeerkwartier

Loop: Ringweg-Dorrestein - (Grens Gemeente Leusden)