Zoeken door alles

Donsvlinder

Donsvlinder of Borstelrupsvlinder uit de familie Lymantriidae van kleine tot middelgrote, vaak schadelijke vlinders, waarvan vele soorten over de hele wereld voorkomen. Sommige soorten kunnen een plaag veroorzaken.

Raadsbesluit nr. 229 van 26 augustus 1986

Wijk: Zielhorst

Loop: Citroenvlinder - Zielhorsterlaan