Zoeken door alles

Domstraat

Deze straat stond vroeger bekend als Domsteeg. De oorsprong van de naam is onzeker; mogelijk is er een relatie met eigendom van het Utrechtse Domkapittel.

Raadsbesluit van de gemeente Nijkerk van 16 april 1947. Toegevoegd aan het wegennet van de gemeente Amersfoor

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: (Grens Gemeente Nijkerk) - Palestinaweg