Zoeken door alles

Dollardstraat

Inham van de Noordzee in het grensgebied tussen Duitsland en de Nederlandse provincie Groningen. Het is een plaatselijk zeer sterke verbreding van de rivier de Eems. Het grootste deel van de Dollard is een uitgestrekte zand- en slikvlakte, doorsneden door enkele geulen.

Raadsbesluit nr. 110 van 23 februari 1932

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Noordewierweg - Twentseweg