Zoeken door alles

Dodeweg-Oost

Vanouds voert deze weg naar en langs de begraafplaatsen. Als gevolg van een grenswijziging met de gemeente Leusden (1962) kwamen twee delen van de Dodeweg op Amersfoorts grondgebied te liggen. Deze worden onderscheiden van het Leusdense gedeelte door de toevoegingen Oost en West. Overigens maakte de Dodeweg eeuwenlang deel uit van Amersfoort, pas bij een grenswijziging in 1916 ging de weg over naar Leusden.

Raadsbesluit nr. 296 van 18 november 1966; aangevuld met Raadsbesluit nr. 24 van 25 januari 1972

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Arnhemseweg - (Grens Gemeente Leusden)