Zoeken door alles

Digitaalpad

Digitaal is een term voor informatie in de vorm van een getal. Voor computers wordt gebruik gemaakt van een tweewaardige code, het zgn. binair (tal-) stelsel, waarin alle op te bergen tekens worden voorgesteld door slechts twee symbolen, t.w. 0 en 1.

Raadsbesluit nr. 101 van 23 april 1985

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Computerweg(/outputweg) - Basicweg