Zoeken door alles

Dalkruid

Kruid uit de Leliefamilie. De plant komt in Nederland in het wild voor in loofbossen en op beschaduwde plaatsen, vnl. op zandgrond. Bloeit mei-juni met kleine witte bloemen in een tros. De vrucht is een rode bes.

B&W-mandaat 737 van 15 juli 1996

Wijk: Nieuwland

Loop: Duifkruid - Brilkruid