Zoeken door alles

Daan Brouwerlaan

Daan Brouwer, 1890-1973, vestigde zich kort na de Eerste Wereldoorlog in Hooglanderveen, waar hij zich ontpopte tot belangenbehartiger van het dorp. In 1920 was Brouwer mede-oprichter van de Boerenleenbank waar hij tot in 1954 kassier was. Daarnaast richtte hij met anderen het Wit-Gele Kruis op en was hij zestien jaar lang lid van het armbestuur van de r.k. St. Josephparochie.

Raadsbesluit nr. B95/1925 van 26 september 1995

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Van Beeklaan - Dirk van Weelaan