Zoeken door alles

Daam Fockemalaan

Daam Fockema, 1865-1914; een der meest populaire figuren uit de geschiedenis van de A.N.W.B; hoofdconsul van de bond 1892-1914. Voorvechter van rijwielsport en toerisme, fietste in de loop van de jaren heel Europa door, van Parijs tot Wenen en Boedapest. De naam werd gegeven n.a.v. een oproep door de A.N.W.B. gedaan in De Kampioen.

Raadsbesluit nr. 617 van 15 december 1914

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Stichtse Rotonde - Barchman Wuytierslaan