Zoeken door alles

Van Daalpad

Arnoldus van Daal, 1912-1945, jurist. Hij was commandant van de illegaliteit in Boskoop en overleed in Neustadt.

Raadsbesluit nr. 489 van 28 september 1976

Wijk: Rustenburg

Loop: Bronkpad - Pieter Bothlaan o-waarts