Zoeken door alles

Da Costaplein

Isaac da Costa, 1798-1860, Nederlands schrijver en jurist. Hij stamde uit een patricische koopmansfamilie van Portugees-Joodse origine. Promoveerde in 1818 in de rechten te Leiden en vestigde zich als advocaat te Amsterdam. Promoveerde in 1821 in de letteren en de filosofie. Onder invloed van zijn vriend en leermeester Willem Bilderdijk zette hij zich aan het dichten en bekeerde hij zich tot een tamelijk strenge variant van de gereformeerde kerk.

Raadsbesluit nr. 73 van 23 februari 1915

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Steven van der Hagenlaan - Pieter Bothlaan