Zoeken door alles

Curiestraat

Pierre Curie, 1859-1906 en zijn vrouw Marie (Marya) Curie-Sklodovska, 1867-1934, Frans resp. Pools-Frans natuurkundige. Hij formuleerde op het gebied van het magnetisme de naar hem genoemde Wet van Curie. Het echtpaar Curie werd in 1903 gezamenlijk bekroond met de Nobelprijs voor natuurkunde wegens hun onderzoek aan de stralingsverschijnselen van radioactiviteit. De curie is een eenheid van radioactiviteit.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Albert Schweitzersingel - Henry Dunantstraat