Zoeken door alles

Cort van der Lindenlaan

Pieter Willem Adriaan Cort van der Linden, 1846-1935; Nederlands jurist en politicus; 1869-1879 advocaat, 1881-1896 hoogleraar staathuishoudkunde in resp. Groningen en Amsterdam, 1897-1901 minister van Justitie, 1912-1913 lid van de Raad van State, minister-president en tevens minister van Binnenlandse Zaken 1913-1918.

Raadsbesluit nr. 367 van 21 december 1956

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Mr. Th. Heemskerklaan - Daam Fockemalaan