Zoeken door alles

Coelhorsterweg

Zie Coelhorsterlaan. Tot 21 februari 1967 behoorden ook De Bik en de Boelenhoefseweg tot deze weg.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Bunschoterstraat - Mgr. van de Weteringstraat