Zoeken door alles

Coelhorsterlaan

Genoemd naar het huis Coelhorst onder Hoogland dat in oorsprong al in de tiende eeuw moet zijn gebouwd. Dit huis werd in de meidagen van 1940 door de Nederlandse troepen opgeblazen om een beter schootsveld te krijgen in de strijd tegen de oprukkende Duitse troepen. De bijbehorende veertiende-eeuwse kapel is bewaard gebleven.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Coelhorsterweg - (Eemoever)