Zoeken door alles

Celzusterenstraat

De religieuze congregatie van de Celzusters of Alexiuszusters zette zich m.n. in voor pestlijders en het begraven van de doden. In 1479 vestigden deze zusters zich in Amersfoort, op de plaats van het latere klooster Mariënhof. In 1547 verhuisden zij naar het Pesthuis van de Pothbroeders.

Raadsbesluit nr. 738 van 22 december 1933

Wijk: Binnenstad

Loop: Coninckstraat - Pothstraat