Zoeken door alles

Cavaleriestraat

De straat heette 5 september 1899-30 november 1937 Ruiterstraat en was genoemd naar de gehuwde cavaleristen die hier met hun gezinnen woonden. De straat werd opgeheven omdat de woningen niet meer bewoond werden. Na de Tweede Wereldoorlog werden de huizen, wegens de grote woningnood, opnieuw bewoonbaar gemaakt; er kwamen opnieuw cavaleristen te wonen. Omdat de oorspronkelijke naam te gemakkelijk tot verwisseling met de toen zo geheten Admiraal de Ruyterstraat kon leiden, werd gekozen voor Cavaleriestraat.

Raadsbesluit nr. 442 van 30 november 1948

Wijk: Randenbroek

Loop: Henriëtte Bosmansplein - Galoppeerbaan