Zoeken door alles

Castellum

Een Romeins legerkamp voor een kleine troepenafdeling van een of meer cohorten van 500 tot 600 man. Aanleg en bouw kwamen overeen met die van de castra ( een versterkte legerplaats) maar het castellum was kleiner en had een meer tijdelijk karakter. Er lagen talrijke castella langs o.a. de Rijn. In Nederland zijn castella opgegraven bij o.m.Utrecht, Valkenburg (Z.-H.) en Cuyk.

Raadsbesluit nr. 89 van 24 april 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Bedekte Weg - Albert Fikspad z-waarts