Zoeken door alles

Cartesiusstraat

Renatus Cartesius, gelatiniseerd, eigenlijk René Descartes, 1596-1650, Frans mathematicus en filosoof, grondlegger van de moderne filosofie. Naar hem zijn o.a. genoemd het Cartesiaans duikertje, het Cartesisch coördinatenstelsel en het Cartesianisme. Kreeg de eretitel: Vader van de moderne filosofie.

Raadsbesluit nr. 568 van 29 oktober 1935

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Fahrenheitstraat - Celsiusstraat