Zoeken door alles

Van Campenstraat

Jacob van Campen, 1595-1657, Nederlands schilder en bouwmeester van de Hollandse Renaissance. Ontwierp o.a. het stadhuis (thans Koninklijk Paleis) te Amsterdam. Van zijn moeder erfde hij het landgoed Randenbroek, waar hij sinds 1632 geregeld verbleef en een schilderschool vestigde. Van Campen ligt begraven in de St. Joriskerk.
Deze weg was tevoren onderdeel van de Dievenweg (zie Frans Halsstraat).

Raadsbesluit nr. 606 van 8 oktober 1918

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Vondelplein - Leusderweg