Zoeken door alles

Camera Obscurastraat

Titel van het in 1839 verschenen boek van Hildebrand, pseudoniem van Nicolaas Beets, 1814-1903.

Raadsbesluit nr. 329 van 11 december 1984

Wijk: Schothorst-Noord

Loop: Camera Obscurastraat (bij Keggeplein) - Holkerweg