Zoeken door alles

Calvijnpad

Johannes Calvijn (Jean Cau(l)vin), 1509-1564, Frans kerkhervormer en grondlegger van het calvinisme, de naar hem genoemde de reformatorische stroming. Was vanaf 1541 voortdurend in Genève werkzaam.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Aristotelesstraat - Erasmusstraat