Zoeken door alles

Bunschoterstraat

De weg die van Hoogland voert naar Bunschoten. Deze weg werd in de tweede helft van de dertiende eeuw aangelegd als ontsluitingsweg voor de ontginning Duist en droeg eeuwenlang de naam (Bunschoter) Neerweg (neer is laag). Tot de aansluiting op de Radiumweg werd gerealiseerd, maakte de Maatweg deel uit van deze straat.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949 / B&W besluit nr. B94/0746 van 29 maart 1998

Wijk: Hoogland, Hoogland-West, Nieuwland

Loop: (N-Oever Eem) - (Grens Gemeente Bunschoten)