Zoeken door alles

Bunnikpad

Jacobus Petrus Bunnik, 1898-1944, houthandelaar. Hij werd in Hoogland gefusilleerd als represaillemaatregel.

Raadsbesluit 489 van 28 september 1976

Wijk: Rustenburg

Loop: Koerierstersweg - Geallieerdenstraat